ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور

ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور به همت گروه Sharif ICT  ، دانشگاه صنعتی شریف  و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه برنامه نویسی تلفن همراه برگزار می شود این مسابقات با حضور گسترده برنامه نویسان حرفه ای …