نوزدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس برگزار شد.

نوزدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس، 19مهرماه با حضور «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد. در این مراسم از 6 محصول تولید شده توسط شرکت‌های عضو رونمایی و از 8 شرکت برتر پارک نیز قدردانی شد. نوزدهمین …