پردیس سامیت رویدادی از جنس شبکه سازی و آموزش با چاشنی خلاقیت و نوآوری است

رییس مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس می گوید نیاز ارتباط و شبکه‌سازی میان اجزاء اکوسیستم استارتاپی کشور باعث ایجاد پردیس سامیت شده است، رویدادی که با خلاقیت و نوآوری در 5 دوره گذشته، روند رو به رشدی برای دستیابی به اهدافش داشته است. …