بازدید مدیران اسنوا از کارخانه نوآوری های‌وی

بازدید مدیران اسنوا از کارخانه نوآوری های‌وی در این بازدید؛ تیم‌های استارتاپی مستقر در کارخانه نوآوری های‌وی ضمن معرفی کسب و کار خود، به ارائه راهکارهای مختلف به منظور نوآورانه شدن صنعت لوازم خانگی پرداختند که مورد استقبال هیات بازدید کننده …

میز خدمت سرمایه‌گذاری _7 آذرماه

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 7 آذر ماه 1400  برگزار خواهد گردید. میز خدمت سرمایه‌گذاری در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس به شرکت‌ها و واحدهای فناور عضو پارک اعم …