طرح تیکاف از تجاری سازی ایده‌های نو حمایت می‌کند

▫️طرح تیکاف با هدف کوتاه کردن مسیر تجاری‌سازی ایده و کاهش هزینه‌های آن برای افراد صاحب ایده‌های نوآورانه و طرح‌های فناورانه و علاقه‌مند به راه‌اندازی کسب ‌و کار توسط پارک فناوری پردیس اجرا می‌شود. خدمات حمایتی قابل ارائه در قالب طرح …