رونمایی از محصولات تولید شده در کارخانه‌های نوآوری های‌وی و آزادی

در حاشیه تشکیل دهمین نشست هیات امنای پارک فناوری پردیس در کارخانه نوآوری های‌وی، از چند محصول تولید شده توسط تیم‌های مستقر در کارخانه‌های نوآوری و های‌وی و آزادی رونمایی شد. در این آیین «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهور، «علی …