رویداد یک‌روزه ظرفیت بازار کشور آلمان برای کسب‌و‌کارها

پارک فناوری پردیس رویداد یک‌روزه ظرفیت بازار کشور آلمان برای کسب‌و‌کارها را برگزار می کند. سرفصل ها: آشنایی با زیست بوم فناوری و نوآوری آلمان آشنایی با بازار و بخش استارتاپی آلمان جذب سرمایه برای کسب و کار از کشور آلمان …