فرادوره آموزش مراحل تولید تجهیزات پزشکی

کلاب تخصصی تجهیزات پزشکی با همکاری شرکت مهندسین مشاور آتین مدیکال برگزار می‌کند: فرادوره آموزش مراحل تولید تجهیزات پزشکی در ایران 🗓 جلسه آموزش تئوری: ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ مرداد ماه 🗓 کارگاه آموزش عملی: ۲۱ و۲۲ مرداد ماه برای …

سومین نشست‌ مشاوره کسب و کار برگزار می‌شود

«دوشنبه‌های مشاوره کسب و کار» به همت اداره کل سرمایه گذاری و بومی سازی و اداره کل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس در محل پارک و یا یکی شعب آن برگزاری می‌گردد. این میزها امکان استفاده از مشاوره‌های تخصصی …