فرادوره آموزش مراحل تولید تجهیزات پزشکی

کلاب تخصصی تجهیزات پزشکی با همکاری شرکت مهندسین مشاور آتین مدیکال برگزار می‌کند: فرادوره آموزش مراحل تولید تجهیزات پزشکی در ایران 🗓 جلسه آموزش تئوری: ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ مرداد ماه 🗓 کارگاه آموزش عملی: ۲۱ و۲۲ مرداد ماه برای …