میز خدمت سرمایه‌گذاری_ آبان ماه

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به صورت تخصصی، توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا و با حمایت و حضور پارک فناوری پردیس در تاریخ 4 آبان ماه 1401 برگزار خواهد شد. میز سرمایه گذاری، بستری را فراهم کرده …