میزخدمت سرمایه گذاری_آبان ماه

میزخدمت سرمایه گذاری ویژه شرکت های پارک فناوری پردیس، کارخانه های نوآوری آزادی و های وی برگزار می شود 🔸 با حضور متخصصین و مشاوران حوزه سرمایه گذاری 🔸اهداف: ▫️ارائه مشاوره اختصاصی برای جذب سرمایه گذار ▫️تامین مالی توسط مجموعه های فعال …