فراخوان محصولات B2C برای حضور در پایگاه فروش محصولات فناورانه پارک فناوری پردیس

در راستای توسعه برند تولیدات فناورانه ، فراخوان محصولات B2C برای حضور در پایگاه فروش محصولات فناورانه پارک فناوری پردیس پارک فناوری پردیس در حال راه‌اندازی پایگاه محصولات فناورانه B2C در تهران است. پایگاه‌ فروش محصولات فناورانه پارک فناوری پردیس، فروشگاهی است …