فراخوان جذب ایده

شتاب دهنده ICAN برگزار می کند. 💡شتاب دهنده ICAN فراخوان بهار خود را در حوزه های زیر برگزار می کند: 🟢نانوالیاف 🟢نانوکامپوزیت 🟢نانومواد 🟢پلاسمای سرد 🟢نانوپوشش 🟢چاپگرهای سه بعدی زیستی 🟢محصولات الکترونیکی چاپی 🟢و سایر زمینه‌های مرتبط با نانوفناوری برگزیدگان این …