پنجمین رویداد نونمایی محصولات فناور پارک فناوری پردیس برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی پارک فناوری پردیس، در ابتدای این رویداد رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس از حمایت‌های مالی پارک از قراردادهای این رویداد خبر داد. میلاد صدرخانلو، با اشاره به قراردادهای در حال انعقاد و مذاکرات رویدادهای قبل …