میز مشاوره حقوقی هفته آخر فروردین ۱۴۰۱

  در راستای خدمت رسانی به شرکت‌‌های عضو پارک فناوری پردیس و گروه‌های  و تیم‌های مستقر در شعب پارک؛  کارخانه نوآوری آزادی و های‌وی 🔸️این میز مشاوره با حضور آقای طالبی دانش‌آموخته رشته حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. …

24 فروردین 1401

خبر و رویداد