نخستین دوره مسابقات فیلم و عکس با موضوع روایتگر کارخانه نوآوری

روایتگر کارخانه نوآوری از نگاه خودتان باشید، که در برگیرنده یکی از مفاهیمی چون تلاش و کوشش اعضا، جذابیت‌های بصری فضاها، امید به آینده، نوروز و سایر ایده‌های ناب در کارخانه باشد. روایتگری خود را در لینکدین و اینستاگرام استارتاپ، شتابدهنده …