فراخوان جذب ایده و محصولات نوآورانه”راه کارا”

شتابدهنده ی سلامت الکترونیک کارا، اولین شتابدهنده تخصصی در حوزه ی سلامت دیجیتال، دوره‌ی جدید جذب ایده و محصولات نوآورانه آغاز کرده. فراخوانی با نام ” راه کارا ”
برای شرکت در این فراخوان از اول تا پانزدهم تیر ماه فرصت دارید تا از طریق وب سایت شتابدهنده کارا پروپوزالهایتان را ارسال کنید.
ایده های برتر برای ارایه Pitch Deck به تیم داوران دعوت خواهند شد.

نشانی سایت کارا : /https://karaehealth.com

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.