به همت شرکت مدیا گستر مانا زیر ساخت های یکپارچه سازی برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ارائه شد

فناوران شرکت مدیا گستر مانا از شرکت های مستقر در کارخانه نوآوی های وی (شعبه دوم  پارک فناوری پردیس)، موفق به ارائه زیرساخت های یکپارچه سازی برای مجموعه های فناوری اطلاعات شدند. نادره حسام واعظی مدیر این شرکت با اشاره به …