میز خدمت سرمایه‌گذاری_مرداد ماه

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به صورت تخصصی، توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا و با حمایت و حضور پارک فناوری پردیس در تاریخ ۳۰ مراد ماه 1401 برگزار خواهد شد. میز سرمایه گذاری، بستری را فراهم کرده …