کارگاه آموزشی مذاکره با دستان خالی

مذاکره با دست خالی (کارگاه تمرین محور فن مذاکره در 6 جلسه) 📍سرفصل‌های کارگاه: ▪️مشخصات یک مذاکره کننده حرفه‌ای ▪️روش شخصی‌سازی شده مذاکره کننده ▪️آماده شدن برای مذاکره حرفه‌ای ▪️تکنیک‌ها و ترفندهای مذاکره ▪️مذاکره تیمی زمان شروع کارگاه: 15 تیرماه 1401 …