بازدید مدیران کل وزارت نیرو و موسسه تحقیقات آب از کارخانه نوآوری های‌وی

طی این بازدید که با حضور دکتر محمدرضا کاویانپور رییس موسسه تحقیقات آب، دکتر سید محمد مهدی نوربخش مدیرکل دفتر تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو حضور داشتند، ضمن حضور در محل استقرار تیم‌ها در های‌وی و معرفی آن‌ها به هیات …

19 آبان 1400

بازدید