میز خدمت سرمایه‌گذاری_تیرماه

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به صورت تخصصی، توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا و با حمایت پارک فناوری پردیس در تاریخ ۲۶ تیر ماه 1401  در محل کارخانه نوآوری های وی برگزار خواهد شد. میز سرمایه گذاری، …