کارخانه نوآوری های‌وی

کارخانه نوآوری های‌وی دومین شعب پارک فناوری پردیس با وسعت 5000 متر مربع در منطقه 1 تهران واقع شده است که به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس در بهمن ماه 1397 فعالیت خود را به صورت غیر رسمی همزمان با انجام عملیات بازسازی و عمرانی آغاز نمود.

فضای کارخانه نوآوری های‌وی دارای 4 ساختمان است که مجموعا 2500 متر مربع زیر بنا دارد با توجه به مقدار فضای موجود همچنین طبق مطالعات و بررسی های انجام شده از مدل های موفق جهانی به جهت سهولت ارتباط موثر اجزا موثر زیست بوم نوآوری و فناوری بر آن شدیم منطقه بندی خاصی در فضا مد نظر قرار گیرد تا بتوان میزبان اجزای مختلف این زیست بوم باشیم که این منطقه بندی به شرح است:

1- دفاتر شتابدهی :

این دفاتر به مجموعه‌های شتابدهنده اختصاص یافته است که می‌توانند با استقرار تیم‌های خود در فضای کار اشتراکی کارخانه ضمن نزدیکی به تیم‌های تحت نظر خود هزینه‌های اسکان و سربار را کاهش دهند و همچنین در تعامل با شرکت‌های سرمایه گذاری مستقر در کارخانه نسبت به جذب سرمایه‌گذاری و معرفی تیم‌های تحت نظر خود به این شرکت‌ها اقدام کنند و از طرف دیگر با بررسی سایر تیم‌های نوپا مستقر در کارخانه نسبت به جذب تیم های مستعد اقدام نمایند.

2- دفاتر ارائه کنندگان خدمات :

این دفاتر به مجموعه‌های ارایه کننده خدماتی همچون مشاوره مدیریت ، منتورینگ و تسهیل امور تیم‌ها و شرکت های استارتاپی و … است. حضور این مجموعه‌ها در کارخانه علاوه بر جذب راحت تر گروه‌ها، تعامل با سایر افراد و تیم‌های مستقر به رشد بهتر و سریعتر تیم ها کمک خواهد کرد.

3- دفاتر اختصاصی استارتاپی و شرکت‌های دانش‌بنیان :

با توجه به نیاز تیم‌ها و شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان به داشتن فضای خصوصی و همچنین الزامات حقوقی و قانونی جهت ارایه کد پستی برای دریافت کد اقتصادی و اظهار نامه مالیاتی ، صدور لیست بیمه و … طراحی شده است ضمن اینکه از هزینه‌های متعدد و سربار این مجموعه ها نیز کاسته می شود.

4- فضای کار اشتراکی :

این فضا به دو بخش شلوغ و سکوت تقسیم بندی می‌شود تا پاسخگوی نیازهای متفاوت تیم‌های گوناگون باشد. تیم‌های نوپا ، دورکار‌ها و سایر افراد متقاضی که امکان پرداخت هزینه دفاتر را ندارند، اختصاص یافته است. این فضا برای استقرار تیم‌های حاضر در دوره‌های شتابدهی شتابدهنده‌های مستقر در کارخانه و همچنین تیم‌های تحت بررسی و حمایت شرکت‌های سرمایه گذاری مستقر نیز مناسب است. حضور در این فضا به تعاملات و ارتباط بین تیم‌های حاضر در فضای کار اشتراکی کارخانه نوآوری های‌وی و همچنین سایر اجزای مستقر کمک خواهد کرد.

5- کلاس و فضای آموزشی و برگزاری رویداد :

در این فضا رویدادهای مختلفی قابل برنامه‌ریزی و برگزاری است که به 3 صورت دسته بندی می شوند:

  • رویدادهایی که توسط کارخانه نوآوری های‌وی برنامه‌ریزی و برگزار می‌گردد؛
  • رویداد‌هایی که توسط تیم‌ها، افراد، شرکت‌ها و مجموعه‌های مستقر در کارخانه های‌وی برنامه‌ریزی و برگزار می‌گردد؛
  • رویداد‌هایی که توسط افراد، تیم ها، شرکت ها و مجموعه‌های غیر مستقر در کارخانه برنامه‌ریزی و برگزار می‌گردد.

که هر کدام بسته به نوع مخاطبان، نوع رویداد و موضوع برای تمامی اجزای مستقر در کارخانه نوآوری های‌وی امکان حضور و استفاده وجود دارد.